Felhasználási Feltételek


A felhasználási feltételek tartalma:

 • A jelen Felhasználási Feltételek (Szerződés) a Vadászvilág Bt. (3300 Eger, Sánc út 40.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett vadaszvilag.eu weboldal igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 • Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevője (Felhasználó) a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.
 • Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a Szolgáltatás kezdőoldalán (https://www.vadaszvilag.eu/) vagy e-mailben tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
 • A létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 • Bármely, a vadaszvilag.eu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com stb.), a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

Tevékenységi kör meghatározása:

 • A cég tevékenysége vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás, illetve csomagküldő, internetes kiskereskedelem.
 • A vadaszvilag.eu egy internetes vadászatközvetítő portál, amely az ügyfelek számára ingyenes és fizetési kötelezettségekkel járó szolgáltatásokat kínál, illetve közérdekű híreket közöl. A felhasználó ügyfél hozzáférést szerez a vadaszvilag.eu adatbázisához, amely más személyek és vadásztársaságok, vadaskertek profiljait és azok információit tartalmazza.
 • A Szolgáltató biztosítja az egyéni felhasználók (Felhasználók) és a vadásztársaságként, vadaskertként, illetve vadásztatásra jogosult regisztrált felhasználók (Partnerek) közötti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást, de a kapcsolatfelvétel utáni, a Felhasználó és Partner között megkötött írásbeli vagy szóbeli megállapodások felől felelősséget nem vállal.
 • Minden Felhasználó ingyenesen regisztrálhat, személyes adatlapot hozhat létre, kapcsolatba léphet más, egyéni és vadásztársaságként, illetve vadaskertként regisztrált felhasználókkal, böngészhet a Partnerek által feltöltött szolgáltatási kínálatok között és rendelhet belőlük.
 • Minden Partner számára (amennyiben a Szolgáltató általános kedvezményben nem részesíti) az oldalon való megjelenés a regisztrációtól számított ingyenes, teljes körű felhasználást biztosító 12 hónap lejárta után fizetési kötelezettséggel jár. A Partner, amennyiben az ingyenes idő lejárta után továbbra is szerepelni kíván az oldalon, a teljes körű hozzáférést és megjelenést biztosító, az aktuális vadászati év végéig szóló díjcsomagot választhatja amellyel együtt járó fizetési kötelezettsége teljesítése után jogosulttá válik bérvadászati szolgáltatásainak a vadaszvilag.eu oldalon történő további nyilvános szerepeltetésére és az őt felkereső egyéni felhasználókkal való kapcsolatfelvételre.
 • A Partner további fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatás, díjcsomag megrendelésével jogosulttá válik egyes bérvadászati szolgáltatásai vadaszvilag.eu weboldalon, illetve más digitális és nyomtatott termékekben történő kiemelt szerepeltetésére (hirdetésére).
 • Az Partner számára a fizetési kötelezettség csak abban az esetben jön létre, ha a Partner a fizetési kötelezettségekkel járó szolgáltatásról szóló megrendelését és az azzal járó fizetési kötelezettségeket kattintással megerősítette.
 • A Partner a fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatás megrendelése után, de a fizetés teljesítése előtt a megrendeléstől való elállásra jogosult.
 • A Szolgáltató jogosult az ügyfelek által rendelkezésre bocsátott tartalmat – amennyiben azok valótlanságáról tudomást szerez – zárolni, de az ügyfelek valótlan tartalmaiért felelősséget vagy garanciát nem vállal.
 • A Szolgálatató a felhasználói szinteknek megfelelő tartalmakhoz állandó hozzáférést biztosít. A harmadik fél okozta szolgáltatás-kimaradások, mint például az internettel kapcsolatos szükséges karbantartási munkálatok, vis maior, vagy technikai zavarok ebbe nem számítanak bele.
 • A vadaszvilag.eu szolgáltatásainak korlátlan használata érdekében az ügyfélnek a legfrissebb (böngésző-) technológiákat kell használnia, következésképpen azok alkalmazásait (pl.: Java alkalmazások, cookie-k aktiválása) engedélyeznie kell a saját számítógépén. Régebbi, vagy nem elfogadott technológiák használata esetében lehetséges, hogy az ügyfél az oldalt csak korlátozottan tudja használni.

Hozzáférés/szerződéskötés:

 • A vadaszvilag.eu szolgáltatásainak teljes körű használatához való hozzáférés megköveteli a regisztrációt. Ez alól kivételt csak a hírek és a hirdetések böngészése jelent. Az ügyfél regisztrációjához egy érvényes e-mail cím, valamint egy egyénileg megválasztott jelszó szükséges.
 • A regisztráció előfeltétele az ügyfél nagykorúsága.
 • A regisztrációval a Szolgáltató és a Felhasználó között egy ingyenes tagságról szóló szerződési viszony keletkezik. Az erről való rendelkezéseket az alábbi Felhasználási Feltételek tartalmazzák.
 • A regisztráció után az ügyfél elektronikus úton, e-mail formájában egy üzenetet kap, amely az ingyenes tagságról szóló szerződéskötést megerősíti.
 • A Szolgáltató és a Partner között, ha az ügyfél a díjcsomag kiválasztásakor az "Ezt választom!" gombra kattint, majd azt a felugró ablakban is megerősíti az "Ok" gombra kattintással, fizetési kötelezettséggel járó tagságról szóló szerződési viszony keletkezik.
 • A Szolgáltató a Partnert fizetési kötelezettséggel járó tagságról szóló szerződéskötés előtt a fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatás tartalmáról, a fizetendő díjakról és a fizetési feltételekről tájékoztatja.
 • A fizetési kötelezettséggel járó tagságról szóló szerződés a Szolgáltató által küldött, a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-maillel jön létre.
 • Az ügyfél számára küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza mind a tagságról szóló információkat, mind a szerződéskötés időpontjában hatályos Felhasználási Feltételeket is. Az ügyfél számára így biztosított a lehetőség, hogy a szerződési adatokat, továbbá a Felhasználási Feltételeket elmentse, illetve kinyomtassa. A szerződési adatok a Szolgáltatónál is mentésre kerülnek.
 • A meghatározott időtartamra vonatkozó mindenkori díj a Szolgáltató számára előre, mindenféle levonás nélkül fizetendő.

   Adatfelhasználás, adatterjesztés, adattovábbítás:

  • A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatását a magyar adatvédelmi törvény keretén belül működteti.
  • A Szolgáltató által kezelt személyes adatok kezeléséről szóló információkat az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

Tagság megszüntetése, szerződésbontás:

 • A tagság megszüntetése (adatlap törlése) az ügyfél számára bármikor lehetséges.
 • A fizetési kötelezettséggel járó tagság felmondása esetén nincs mód a tagság keretén belül megrendelt, de fel nem használt időszak díjának időarányos visszatérítésére.
 • Miután az ügyfél a tagság felmondását kezdeményezte, és adatlapját összes adatával együtt rendszerünkből törölte, elállási jogával nem élhet.
 • A rendkívüli felmondás joga mind a fizetési kötelezettséggel járó, mind az ingyenes tagság esetén mind a két felet megilleti. A Szolgáltató számára rendkívüli felmondáshoz vezető ok különösen akkor áll fenn, ha az ügyfél a regisztráció, illetve a különböző szolgáltatások igénybevételekor és/vagy az adatai későbbi megváltoztatásakor szándékosan hamis adatokat ad meg, vagy a Szolgáltató előzetes figyelmeztetése ellenére ezen Felhasználási Feltételeket ismételten megszegi.

A Szolgáltató felelőssége:

 • A Szolgáltató a szerződés szerint kizárólag az ügyfelet érintő következő károkért felel: (1) amelyeket a Szolgáltató, vagy annak törvényes képviselője, vagy megbízottjai szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okoztak; (2) amelyek a Szolgáltató, vagy törvényes képviselője, vagy megbízottjai kötelezettségelmulasztásából adódóan az életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztetik, és ebből erednek; (3) amelyek a kötelezettségszegésből adódóan a szerződés megfelelő végrehajtását, amelyek betartásában az ügyfelek rendszeresen bíznak és bízhatnak (lényeges kötelezettségek), akadályozzák.
 • A Szolgáltató felelőssége az (1) és (2) pontokban szereplő esetekben korlátlan. Egyebekben a kártérítés az előrelátható, tipikus szerződési károk mértékéig terjedhet.
 • A bekezdésben megnevezett eseteken kívül a Szolgáltató felelőssége – jogalaptól függetlenül – kizárt.
 • A fenti felelősségi korlátozások értelemszerűen alkalmazandóak a Szolgáltató valamennyi tisztségviselőjére, alkalmazottjára és megbízottjára egyaránt.
 • Ha a termékfelelősségi törvény alapján garancia vállalás vagy egy rosszindulatú megtévesztés ténye fennáll, akkor a fent említett felelősségvállalási szabályok nem alkalmazhatók.

Az ügyfél kötelezettsége és felelőssége, tiltott magatartások, mentesség:

 • Az ügyfél a regisztrációért és az azzal magáról rendelkezésre bocsátott információk tartalmáért egyedül felelős.
 • Az ügyfél biztosítja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A szerződő felek egyetértenek, hogy a Szolgáltatónak jogában áll az ügyfél által megadott adatok valóságtartalmát ellenőrizni.
 • Az ügyfél biztosítja, hogy a Szolgáltató által kínált szolgáltatások és ajánlatok keretében fényképet, szöveget, szoftvert, vagy más egyéb jogvédelem alatt álló adatot a használatukhoz szükséges jogok és engedélyek megléte nélkül nem alkalmaz.
 • Az ügyfél köteles a regisztrációra és az oldal használatára irányadó összes alkalmazandó jogszabályt maradéktalanul betartani.
 • Az ügyfél semmilyen körülmények között (tiltott magatartások):
  • nem használhatja harmadik személy adatait (az e-mail címet is beleértve) sajátjaként. Különösen a folyószámla- és bankkártya információkra tekintettel nem adhatja meg harmadik személy adatait sajátjaként;
  • nem szolgáltathatja ki más személyes adatait, különösen a nevét, telefon- és faxszámát, lakcímét és e-mail címét, fényképeit, videóit és/vagy URL címét a tulajdonos beleegyezése nélkül harmadik személynek;
  • nem közölhet, vagy továbbíthat rágalmazó, szidalmazó vagy más jogellenes formában megjelenő anyagot vagy információt;
  • nem fenyegethet, zaklathat, vagy nem sérthet meg jogaiban harmadik személyt;
  • nem tölthet fel vírussal fertőzött adatokat (vírussal fertőzött szoftverek);
  • nem használhatja a szolgáltatásokat olyan módon, hogy azzal korlátozza más személyek számára a szolgáltatásokhoz való teljes hozzáférést, ez alatt különösen az adatlap kitöltése más, a magyar nyelvtől eltérő nyelveken értendő;
  • nem törhet fel elektronikus üzeneteket, vagy tehet kísérletet azok feltörésére;
  • nem oszthatja meg, teheti közzé sajátján kívül más portálok reklámjait;
  • nem küldhet láncleveleket;
  • nem adhatja személyes jelszavait más személynek tovább, vagy nem használhatja azokat közösen harmadik személlyel.
 • Amennyiben az ügyfél a weboldal használatával kapcsolatos kötelességei valamelyikét megszegi, a Szolgáltató a jogszabályi rendelkezések alapján az abból keletkezett károk illetve szükséges kiadások megtérülése érdekében kártérítési igénnyel élhet. Ez nem alkalmazható, ha a felhasználó a kötelességszegésért nem felelős. Az ügyfél köteles a Szolgáltatót minden olyan felelősség, kötelezettség, kiadás és igény alól mentesíteni, amelyek a Szolgáltató számára az ügyfél nem megengedett cselekményéből, mint pl.: rágalmazás, becsületsértés, személyiségi jogok megsértése, a szellemi tulajdonjogok megsértése, vagy más harmadik fel jogának megsértése, illetve az ügyfelek számára történő szolgáltatáselmaradás, keletkeztek.

Zárolás gyanú esetén:

 • A Szolgáltató jogosult, a harmadik fél indokolt panasza, jogsértés gyanúja, vagy ezen Felhasználási Feltételek megsértése esetében, az ügyfél fiókjának azon tartalmát zárolni, amely a panaszt, vagy a gyanút kiváltotta. Ez a rendkívüli felmondás jogát nem érinti.
 • A Szolgáltató, indokolt esetben előzetes figyelmeztetés formájában értesíti az ügyfelet arról, hogy a fiókját, vagy annak egyes tartalmait zárolja, ezzel az ügyfél számára lehetőséget biztosítva az ügy kivizsgálásra. Ha az előzetes figyelmeztetés nem indokolt, például azért, mert a lehetséges, a Szolgáltató vagy más ügyfél számára keletkezendő, károk elkerülése érdekében azonnali zárolás szükséges, a Szolgáltató az ügyfelet közvetlenül a zárolás után értesíti, megadva ezzel az állásfoglalás és a kivizsgálás lehetőségét.
 • A Szolgáltató jogában áll az ügyfél fiókjának tartalmát törölni, illetőleg zárolni, ha azt bíróság, vagy állami hatóság kezdeményezte, illetve ha a felhasználási jogviszony megszűnik. Ugyanez vonatkozik arra is, ha a törlés illetve zárolás egy potenciális, a Szolgáltató vagy más ügyfél számára fenyegető, kár megelőzését szolgálja.
 • A fizetési kötelezettséggel járó tagsággal rendelkező ügyfélnek, a szerződés keretei között megállapított díjfizetési kötelezettségét a fiókja tartalmának a zárolása nem érinti. Amennyiben a fizetési kötelezettséggel járó tagsággal rendelkező ügyfélnek, a szolgáltatásokhoz való hozzáférését zárolják, és a zárolás a későbbiekben indokolatlannak bizonyul, a fizetési kötelezettséggel járó tagság időtartama a zárolás időtartamának megfelelően meghosszabbodik. Ha a meghosszabbítás nem lehetséges, vagy nem indokolt, a Szolgáltató a zárolás időtartamának megfelelő díjat visszafizeti.

Záró rendelkezések:

 • A jelen megállapodásra a magyar jog irányadó.
 • Szóbeli vagy írásbeli kiegészítő rendelkezések nincsenek.
 • Ha ezen megállapodás bármely rendelkezése részben, vagy egészben érvénytelenné válna, úgy a szerződés fennmaradó rendelkezései továbbra is érvényesek.
 • A szerződéses jogviszonyból adódó, az ügyfél és a szolgáltató között fellépő jogviták esetén, a szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság jár el, ha az ügyfél nem fogyasztó vagy jogi személy, illetve ha közjogi különvagyonról van szó.
 • Felhasználói panaszügyintézés telefonon és írásban történik. A vadaszvilag.eu Ügyfélszolgálata a szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az alábbi elérhetőségeken fogadja: telefon: 0630-2329033 e-mail: info@vadaszvilag.eu

Elállási jog:

 • Ön tizennégy napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől.
 • Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
 • Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi e-mail címre: info@vadaszvilag.eu
 • Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Ha Ön kérte, hogy az elállási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, elállása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.